---------------------------------------------------------------------------------->> Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej 
i Wschodniej                                                                                  

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa                      

Wydział Nauk Społecznych 

Uniwersytet Śląski                                                             

Ul. Bankowa 11                                                                                   40-007 Katowice